Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość

Michał Anioł